Współpraca

Zachęcamy gorąco do współpracy z nami mniejsze lub większe podmioty, takie jak:

  •  hotele
  • pensjonaty
  • restauracje
  • domki i obiekty noclegowe
  • obiekty sportowe

W zamian za współpracę oferujemy:

  •  miano partnera / reklamę na naszej stronie internetowej oraz we wszystkich mediach społecznościowych
  • możliwość zamieszczenia reklamy swojego obiektu w naszych taksówkach oraz na naszych wizytówkach
  • 50% rabatu na przejazdy z nami dla właścicieli, kierowników, managerów oraz osób decyzyjnych w obiektach
  • 30% rabatu na przejazdy z nami dla personelu obiektu
  • 10% rabatu na przejazdy z nami dla gości i klientów