Współpraca

Zachęcamy gorąco do współpracy z nami mniejsze lub większe podmioty, takie jak:

  •  hotele
  • pensjonaty
  • restauracje
  • domki i obiekty noclegowe
  • obiekty sportowe

W zamian za współpracę oferujemy:

  •  miano partnera / reklamę na naszej stronie internetowej oraz we wszystkich mediach społecznościowych
  • możliwość zamieszczenia reklamy swojego obiektu w naszych taksówkach oraz na naszych wizytówkach